piątek, 10 czerwca 2011

Czy można uniknąć postępowania dowodowego?

W sprawach rozwodowych sąd ma obowiązek przeprowadzenia postępowania dowodowego. Musi ustalić przyczyny, które doprowadziły do rozpadu małżeństwa. Nawet jeśli obie strony zgadzają się na rozwód, sąd musi ustalić okoliczności dotyczące rozkładu pożycia oraz fakty dotyczące dzieci. Pominięcie tych ustaleń może być podstawą do uchylenia wyroku orzekającego rozwód, dlatego sąd ma obowiązek ustalania wszystkich tych okoliczności z urzędu. Nie oznacza to, że nie da się uniknąć przykrego wywlekania i roztrząsania wewnętrznych spraw małżonków. Jeśli strony dostarczą jednoznaczne dowody, które będą wystarczające do określenia przyczyn rozkładu pożycia, jego zupełności i trwałości, a także informacji pozwalających na rozstrzygnięcie o losach dzieci, wtedy sąd może zrezygnować z dodatkowych dowodów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz