poniedziałek, 26 kwietnia 2010

Podział majątku po rozwodzie

Po rozwodzie zwykle występuje konieczność podziału wspólnego majątku małżonków. Jeżeli sąd uzna, że podział majątku nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym, to na wniosek jednego z małżonków, może dokonać podziału majątku wspólnego już w wyroku orzekającym rozwód. Ponadto podziału majątku można dokonać na podstawie umowy byłych małżonków - jeśli w skład masy majątkowej wchodzi nieruchomość, wówczas podział taki musi być dokonany notarialnie. Jeśli małżonkowie nie mogą porozumieć się co do podziału majątku między sobą, wówczas każde z nich może złożyć pozew do sądu o podział majątku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz