piątek, 4 czerwca 2010

Dokumenty wymagane do sprawy rozwodowej

Składając pozew o rozwód czy separację trzeba skompletować kilka dokumentów. Niektóre z nich są obowiązkowe, a niektóre, nazwijmy to, pomocne. Do pozwu rozowodowego koniecznie trzeba dołączyć oryginał odpisu aktu małżeństwa, odpis aktu urodzenia dziecka lub dzieci. Trzeba być przygotowanym do przedstawienia zaświadczenia o wysokości zarobków lub osobz beyrobotne zaświadczenia z Urzędu Pracy, potrzebne też będą dokumenty potwierdzające otrzymywane zasiłki i świadczenia z opieki społecznej. Wszystko to dlatego, że sąd z pewnością wezwie Was do przedstawienia sytuacji rodzinnej i materialnej. Jeśli chcesz dostać adwokata z urzędu i być zwolniona od kosztów sądowych, konieczne będzie złożenie stosownego wniosku. Wyżej wymienione dokumenty są obowiązkowe i muszą być dostarczone wraz z pozwem. Przejdźmy teraz do dokumentów pomocnych. Ponieważ w trakcie sprawy rozwodowej musisz udowodnić wszelkie okoliczności mające wpływ na sprawę, dlatego przed sprawą rozowodową trzeba się przygotować już na etapie składania pozwu. Przydadzą się wszelkie dokumenty potwierdzające złą sytuację domową, rodzinną, przemoc w rodzinie. Jeśli posiadasz odpisy wyroków sądów o wcześniej zasądzonych alimentach, jakikolwiek odpis wyroku sądu karnego małżonka , jeśli np. był karany za przemoc w rodzinie, czy inne przestępstwa na twoją szkodę, przygotuj wszelkie obdukcje lekarskie itp. Warto też przygotować faktury za zakupy oraz wydatki na utrzymanie domu, będą potrzebne do uzyskania alimentów. Trzeba kompletować listy, faktury, dokumenty z Policji. Wszystko co pomoże ci udowodnić twoją rację.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz