środa, 14 stycznia 2015

Mieszkanie wynajmowane - Czyje mieszkanie po rozwodzie?

Określenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania to jeden z elementów, który sąd musi zawrzeć w wyroku rozwodowym. Mieszkanie czy dom to w pewnym sensie dobro szczególne, stanowiące najczęściej najważniejszą część dorobku małżonków i jednocześnie stanowi dach nad głową i zabezpieczenie przyszłego bytu małżonków i dzieci. Ze względu na zwykle wysoką wartość nieruchomości w stosunku do przeciętnych możliwości zarobkowych małżonków, rozstrzygnięcie dotyczące mieszkania jest jednym z najważniejszych elementów wyroku i musi się w nim znaleźć. Sąd ma obowiązek określenia kto będzie mieszkał we wspólnym mieszkaniu po rozwodzie lub może ewentualnie rozstrzygnąć o podziale majątku. Sposób postępowania z mieszkaniem zależny jest od tego jaki typ mieszkania bierzemy pod uwagę. Jest kilka reguł, według których ustala się w małżeństwie prawo do mieszkania czy domu.
Na początek zajmijmy się teraz sytuacją, gdy małżonkowie mieszkali razem w wynajmowanym mieszkaniu. Bardzo często zdarza się tak, że małżeństwa nie stać na zakup własnego mieszkania, nie mówiąc już o domu. Obecnie dostęp do kredytów został mocno ograniczony i zarezerwowany tylko dla osób z wysokimi zarobkami i umowami o pracę na czas nieokreślony, dlatego duża ilość małżeństw zmuszona jest do wynajęcia mieszkania. Z własnym mieszkaniem jest prostą sprawą określić kto jest właścicielem nieruchomości. Będą to oboje małżonkowie bądź mieszkanie będzie należeć do majątku odrębnego jednego z małżonków. W przypadku mieszkania wynajmowanego nie mamy do czynienia z prawem własności tylko z prawem do najmu. Przyjmuje się, że prawo najmu mieszkania uzyskane przez obydwoje lub jednego z małżonków w czasie trwania małżeństwa jest zawsze ich dorobkiem wspólnym. Według art. 680 kodeksu cywilnego małżonkowie bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe są najemcami lokalu jeśli najem tego lokalu ma służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych założonej prze nich rodziny oraz nawiązanie stosunku najmu nastąpiło w trakcie małżeństwa. Także wtedy, gdy między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, najem traktuje się jako wspólność ustawową. Co więcej, rozwód, separacja ani intercyza nie pociągają za sobą ustania wspólności najmu. Nadal prawo to przysługuje wspólnie eksmałżonkom. Wiąże się z tym jednak nie tylko prawo do najmu, ale również wspólny obowiązek do ponoszenia kosztów najmu po rozwodzie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz