czwartek, 8 marca 2012

Regulacja kontaktów z dzieckiem po rozwodzie

Regulacja kontaktów z dzieckiem, ich zakresu i ograniczeń to jeden z obowiązkowych zagadnień regulowanych wyrokiem rozwodowym. Obowiązek ten został wprowadzony wraz z nowelizacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która weszła w życie w 2009 roku. Sąd wydając wyrok ma obowiązek uwzględnić porozumienie małżonków, oczywiście pod warunkiem, że jest ono zgodne z dobrem dziecka. Prawo do kontaktów z dzieckiem obejmuje nie tylko rodziców, ale również rodzeństwo, dziadków oraz inne osoby, które przez długi czas opiekowały się dzieckiem. Tylko w szczególnych sytuacjach zagrażających dobru dziecka, sąd może ograniczyć lub zkazać kontkatów z dzieckiem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz