poniedziałek, 19 marca 2012

Prawo do kontaktów z dzieckiem

Prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje bez względu na to czy rodzicowi przysługuje władza rodzicielska czy też nie. Również wieloletnia obojętność i brak kontaktów z dzieckiem nie wpływa na ograniczenie tego prawa. Co kryje sie pod pojęciem kontaktów z dzieckiem? Otóż wg kodeksu rodzinnego i opiekuńczego art 113 kontakty z dzieckiem to przebywanie z dzieckiem, odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, czyli do domu drugiego rodzica, na wczasy, bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość np. poprzez e-mail, SMS itp. Zwykle dziecko po rozwodzie przebywa na stałe u jednego z rodziców, natomiast sposób utrzymywania kontaktów przez drugiego rodzica określają oni wspólnie. Zawsze sposób oraz zakres kontaktów musi być zgodny z dobrem dziecka. Zasady te obowiązują również w sytuacji, gdy pieczę nad dzieckiem sprawuje opiekun, rodzina zastępcza czy dom dziecka.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz