czwartek, 20 października 2011

Alimenty na dziecko

O tym kto i w jakiej kwocie ma płacić na utrzymanie i wychowanie dzieci to kolejny z obowiązowych punktów, które muszą się znaleźć w wyroku rozwodowym. Sąd w wyroku rozwodowym ustala wysokość alimentów, jakie ma płacić to z rodziców, z którym dziecko nie będzie mieszkać. Alimenty ustalane są dla dzieci małoletnich, czyli takich, które nie skończyły 18-tego roku życia. Sąd zwykle wskazuje rodzicowi, z którym dziecko nie będzie mieszkać kwotę miesięcznych alimentów, a drugiego rodzica zobowiązuje do pozostałych kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Wysokość alimentów musi uwzgędniać usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe rodziców. Nawet jeśli sąd pozbawi rodzica władzy rodzicielskiej, rodzic musi płacić alimenty. Wyskość alimentów może się zmieniać w czasie wraz ze wzrostem potrzeb dziecka lub zmianą możliwości zarobkowych rodzica.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz