piątek, 2 września 2011

Koszty sprawy rozwodowej

Występując do sądu z pozwem rozwodowym należy się liczyć z koniecznością poniesienia kosztów opłaty sądowej w wysokości 600 zł. Jest to opłata stała i jest ona taka sama dla rozwodu i separacji. Taką samą opłatę trzeba będzie zapłacić również wnosząc apelację od niesatysfakcjonującego wyroku. Oprócz tej opłaty konieczne będzie wniesienie dodatkowej opłaty w sytuacji gdy sąd zasądzi alimenty od jednego z małżonków. Małżonek obciążony alimentami na rzecz żony (lub męża) będzie musiał zapłacić 5% przyznanej kwoty. Alimenty na dzieci nie podlegają opłacie sądowej. Ponadto sąd nakarze zapłacić 200 zł jeśli orzeknie eksmisję jednego z małżonków. 1000 zł trzeba będzie również zapłacić wniosek do sądu o przeprowadzenie podziału majątku wspólnego. Jeśli natomiast małżonkowie wraz z wnioskiem złożą zgodny projekt podziału majątku, opłata wyniesie 300 zł. Opłata sądowa musi być zapłacona w ciągu 7 dni. W przeciwnym razie wniosek lub pozew zostaną zwrócone. Poza ww kosztami trzeba się liczyć z koniecznością zapłacenia za opinie rzeczoznawców, którzy np. wycenią wartość domu. Zwolnienia z kosztów sądowych może się domagać osoba, która nie jest w stanie wnieść takiej opłaty bez uszczerbku na utrzymaniu siebie i rodziny. Wniosek o zwolnienie z kosztów trzeba poprzeć dokumentami potwierdzającymi stan majątkowy. Za podanie nieprawdziwych danych grozi grzywna 1000 zł. Powyzsze stawki nie obejmują jeszcze wynagrodzenia pomocy prawnej kancelarii adwokackiej lub radcy prawnego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz