czwartek, 25 sierpnia 2011

Kto na świadka w sprawie rozwodowej?

Podczas postępowania dowodowego w sprawie rozwodowej, głównym źródłem informacji jest przesłuchanie obojga małżonków. Jeśli ich wyjaśnienia nie są wystarczające lub są nieścisłe powołuje się świadków mogących uzupełnić informacje lub je potwierdzić. Świadków powołują strony i mogą być to dowolne osoby, które wniosą coś wartościowego do sprawy. Świadkami w sprawie rozwodowej mogą być również członkowie rodziny z wyłączeniem dzieci do lat 13 oraz dzieci i wnuków małżonków, które nie ukończyły 17 lat. Członkowie najbliższej rodziny mają prawo odmówić zeznań. Takie prawo dotyczy dzieci, wnuków, dziadków, rodzeństwo oraz powinowatym w tej samej linii i stopniu, a więc teściów, synowe, zięciów oraz małżonków wnuków, szwagrów, a także dzieci adoptowane i rodziców adopcyjnych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz