wtorek, 10 maja 2011

Co z rozwodem kościelnym?

Małżeństwo kanoniczne zawarte zgodnie z prawem Kościoła, w myśl kodeksu rodzinnego, po sporządzeniu przez urzędnika stanu cywilnego, staje się automatycznie małżeństwem świeckim. Ale orzeczenie sądu kościelnego dotyczące nieważności lub ustania małżeństwa nie jest wiążące dla sądu cywilnego! W konkordacie z 1993 roku określone jest, że o ważności oraz o innych sprawach małżeństwa przewidzianych w prawie kanonicznym orzeka tylko władza kościelna, natomiast w sprawach związanych z rozwodem (niekościelnym) lub separacją orzekają sądy państwowe. Wynika z tego, ze ślub kościelny jest jednocześnie ślubem państwowym (cywilnym), ale rozwód kościelny już nie i może być tylko jednym z dowodów toczących się przed sądem cywilnym procesie rozwodowym. O rozwodzie cywilnym ze wszystkimi jego skutkami decyduje tylko sąd państwowy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz