wtorek, 5 kwietnia 2011

Kiedy można sie rozmyślić i odstąpić od rozwodu?

Ogólnie rzecz biorąc rozmyślić się i cofnąć pozew można w każdym momencie, jednak przed uprawomocnieniem wyroku rozwodowego. Wyrok wydany przez sąd I instancji prawomocny jest po 14 dniach od doręcznia wyroku z uzasadnieniem, a jeśli zadna ze stron nie zwróciła się o uzasadnienie - w ciągu 3 tygodni od ogłoszenia wyroku. Wyrok II instancji staje się prawomocny po jego ogłoszeniu. Na cofnięcie pozwu rozwodowego musi sie zgodzić druga strona. Jeśli wyrok się uprawomocni, a rozwiedzeni będą chcieli być znów małzeństwem, konieczny jest drugi ślub. Ponadto, sąd może zawiesić postępowanie w sprawie o rozwód lub separację na zgodny wniosek stron, jeśli oboje w trakcie sprawy dojdą do wniosku, że jest szansa na uratowanie związku. Jeśli w ciągu roku od zawieszenia postepowania żadna ze stron nie złoży wniosku o podjęcie postępowania, sąd automatycznie je umorzy. Później również można wystąpić o rozwód lub separację, wtedy sprawa będzie się toczyć od początku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz