piątek, 11 marca 2011

Możliwość wznowienia postępowania rozwodowego

Wznowienie postępowania, a co za tym idzie podważenie wyroku rozwodowego jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach. Wznowienie jest dopuszczalne na przykład w sytuacji gdy wyrok rozwodowy został oparty na podrobionym lub przerobionym dokumencie lub już po wydaniu wyroku zostały wykryte dowody istniejące w toku sprawy, z których strona nie mogła skorzystać, a które miały wpływ na wynik sprawy. Innym powodem wznowienia sprawy rozwodowej może być też takie naruszenie przepisów prawa, wskutek którego strona była pozbawiona możliwości obrony. Jest również przypadek, w którym wznowienie sprawy rozwodowej nie jest już możliwe nawet w sytuacji pojawienia się wyżej opisanych okoliczności, a mianowicie wtedy, gdy jeden z rozwiedzionych ponownie wziął ślub. W przypadku zmian okoliczności, które zdecydowały o oddaleniu żądania rozwodu lub separacji każdy z małżonków może ponownie wystąpić z takim żądaniem. Przykładowo, jeśli sąd nie wyraził zgody na rozwód ze względu na dobro małoletnich dzieci, można ponownie zwrócić się do sądu o rozwód po osiągnięciu przez dzieci pełnoletności. Jeśli w przeszłości rozwód był niemożliwy, ponieważ małżonek niewinny nie wyrażał zgody na rozwód, a teraz zmienił zdanie i wyraża zgodę. Innym przykładem może być sytuacja jeśli ze stałego związku pozamałzeńskiego urodziło się dziecko, wtedy sąd rozpatrzy nowe okoliczności i pomimo braku zgody jednej ze stron zwykle przychyla się do ponownego wniosku o rozwód.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz