środa, 9 lutego 2011

Apelacja w sprawie rozwodowej

Wydanie wyroku rozwodowego przez sąd okręgowy nie musi kończyć całej sprawy. Jeśli któryś z małżonków nie jest zadowolony z wyroku może się od niego odwołać i wnieść do sądu apelacyjnego apelację od wyroku rozwodowego. Aby to zrobić w pierwszej kolejności trzeba zwrócić się do sądu okręgowego o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Apelację trzeba złożyć w ciągu 2 tygodni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem małżonkowi, który wyrok kwestionuje lub adwokatowi, który ma pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy. Apelację rozpatruje sąd składający się z trzech sędziów zawodowych. W apelacji można kwestionować cały wyrok, albo niektóre postanowienia np. dotyczące alimentów na dzieci lub małżonka czy kontaktów z dziećmi. Samodzielne napisanie skutecznej apelacji jest bardzo trudne, dlatego pomoc profesjonalnego pełnomocnika (adwokata) wydaje się tu być najlepszym rozwiązaniem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz