czwartek, 20 stycznia 2011

Gdzie odbywa się sprawa o rozwód?

Sprawę o rozwód i separację rozstrzyga sąd okręgowy. Pozew o rozwód lub wniosek trzeba złożyć do tego sądu okręgowego, który odpowiada adresowi zamieszkania obojga małżonków, jeśli jeden z nich dalej w tym okręgu przebywa. Jeśli małżonkowie nie mieli wspólnego miejsca zamieszkania albo w chwili wnoszenia pozwu zaden z nich nie mieszkał w okręgu, na tereni którego mieli wspólne mieszkanie, pozew kieruje się do sądu właściwego według miejsca zamieszkania strony pozwanej. Czyli, jeśli żona mieszka w Łodzi, a mąż po rozstaniu w Poznaniu, żona musi wnieść pozew do sądu w Poznaniu. Jeśli żona nie jest zainteresowana rozwodem, a mąż chce rozwiązania małżeństwa, musi złożyć pozew o rozwód w sądzie w Łodzi. Jeśli jedno z małzonków mieszka na stałe za granicą, mąz musi skierować sprawę do sądu właściwego dla jego miesjca zamieszkania jako powoda. Pozew składa się w dwóch egzlemplarzach, sąd przesyła go pozwanemu. Najlepiej zrobić to za pośrednictwem kancelarii adwokackiej zajmującej się rozwodami, która będzie reprezentowała nasze interesy przed sądem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz