czwartek, 13 stycznia 2011

Skutki zaległości podatkowych mogą obciążać byłego małżonka

Rozwód nie kończy kłopotów męża lub żony związanych z niepłaceniem podatków. Przykładowo: małżeństwo trwało od 1989 do 2007 roku i rozwiązane zostało prawomocnym wyrokiem rozwodowym. W roku 2008 Urząd Skarbowy w trakcie kontroli określił zaległość jednego z małzonków w VAT za okres 01-07-2006 do 30-12-2006. Sąd na mocy ordynacji podatkowej i zapisie o solidarnej odpowiedzialności małżonków może nakazać zapłacenie zaległości, ponieważ rozwiedziony małżonek odpowiada za długi drugiej połowy wobec fiskusa solidarnie. Odpowiedzialność ta oznacza, ze fiskus może ściągnąć cały zaległy podatek obciążający przedsiębiorcę także z majątku eksmałżonka, a ewentualne wspólne rozliczenia małżonków dla fiskusa nie mają znaczenia nawet jeśli pomiędzy małżonkami zawarta została umowa, że wszystkie długi związane z prowadzeniem firmy męża po rozwodzie będzie spłacać tylko on. Fiskus może wszcząć egzekucję zaległości z majątku byłego małżonka dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku podatnika okaże się nieskuteczna w całości lub w części. Oczywiście jeśli zaległość podatkowa męża powstała w okresie kiedy nie było wspólności majątkowej np. przed zawarciem lub po ustaniu małżeństwa, była żona nie zostanie obciążona koniecznością jej uregulowania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz