czwartek, 2 grudnia 2010

Wspólne długi po rozwodzie

Rozwód dwojga małżonków wcale nie kończy odpowiedzialności za długi, które małżonkowie zaciągnęli wspólnie w trakcie trwania małzeństwa i odpowiadają za nie solidarnie. Trzeba pamiętać, ze dotyczy to zarówno zobowiązań prywatnych jak i firmowych. Oczywiście są długi osobiste, które nie obciążają majątku wspólnego. To takie, które zostały zaciągnięte bez zgody drugiego małżonka, zostały zaciągnięte przed ślubem (przed powstaniem wspólności majątkowej) lub długi związane są z majątkiem osobistym. Długi, za które odpowiadają wspólnie byli małżonkowie to te zaciągnięte wspólnie, które obciążają ich solidarnie oraz długi zabezpieczone hipoteką lub zastawem na wspólnym majątku. Oznacza to, że także po rozwodzie wierzyciel dla ściągnięcia swojej należności będzie mógł odwołać do całego majątku każdego z małżonków. Odpowiedzialność solidarna ciąży na obojgu małżonków na przykład z racji udzielenia przez jednego z nich poręczenia wekslowego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz