czwartek, 16 grudnia 2010

Jakie zasady obowiązują przy wspólnocie majątkowej?

Rozwód pociąga za sobą automatyczne ustanie wspólności majątkowej między małżonkami. Do ostatecznego uregulowania spraw majątkowych między małżonkami konieczny jest podział tego majątu. Wstępując w związek małżeński, chyba że wcześniej narzeczeni podpisali intercyzę, automatycznie wstępujemy również do ustawowej wspólności majątkowej. Natomiast rozwód powoduje ustanie tej wspólności z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego albo orzeczenia o separacji. Wspólność majątkowa ustaje również w wyniku śmierci małżonka, ubezwłasnowolnienia jednego z małzonków, ogłoszenia upadłości jednego z nich, na wniosek wierzyciela jednego z małzonków oraz na podstawie podpisania intercyzy wprowadzającej rozdzielność majątkową. W wszystkich tych wypadkach małżonkowie mogą dokonać podziału majątku dorobkowego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz