poniedziałek, 27 grudnia 2010

Małżonkowie mogą sami zarządzać majątkiem wspólnym

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nakłada na oboje małżonków obowiązek współdziałania w zarządzaniu wspólnym majątkiem. Do dokonania wielu czynności prawnych niezbędna jest zgoda partnera. Z chwilą powstania wspólnoty majątkowej zarząd nad majątkiem wspólnym przysługuje obojgu małżonkom i musi polegać na wzajemnym współdziałaniu w jego racojonalnym dysponowaniu. Partnerzy są zobowiązaniu w szczególności do wzajemnego informowania się o stanie majątku i o posiadanych przedmiotach majątkowych, w tym również o pobieranym wynagrodzeniu za pracę czy czynnościach prawnych, których dokonali samodzielnie, a takze obciążeniach ich majątku. Jednakże każdy ze współmałżonków może generalnie swobodnie dysponować składnikami tego majątku. Są jednak sytuacje, w których zgoda obojga małżonków jest konieczna i bez niej pewnych czynności czy transakcji nie można przeprowadzić. Zaliczymy tu zbycie, obciążenie, odpłatne nabycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego, prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal, gospodarstwo rolne lub przedsiębiorstwo. Nie można samodzielnie podpisać umowy przynoszącej własność nieruchomości czyli np. kupić samodzielnie miszkania i nie powiadomić o tym fakcie żony. W takiej sytuacji ważność tej umowy będzie zależała od potwierdzenia jej przez drugiego małżonka. Zgody takiej wymaga też oddanie nieruchomości do użytkowania lub pobierania z niej pożytków czy wydzierżawienia gospodarstwa czy przedsiębiorstwa. Nie można też dokonać samodzielnie darowizny z majątku wspólnego. Wszystkie opisane wcześniej przykłady czynności będą nieważne jeśli nie zostaną potwierdzone. Wiedzieć o tym powinien zarówno sprzedający jak i kupijący nieruchomość, ponieważ w takiej sytuacji może dojść do unieważnienia transakcji. W pewnych okolicznościach jest możliwość pozbawienia jednego z małzonków prawa do dysponowania tym majątkiem. Na takie ograniczenie zgodę wyraża sąd np. w sytuacji gdy jeden z małżonków nadużywa alkoholu lub uprawia hazard trwoniąc w ten sposób wspólny majątek zagrażając dobru rodziny. Porady prawne z zakresu spraw majątkowych Kancelaria Adwokacka Monika Piech-Balicka Łódź.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz