czwartek, 5 września 2013

Zakaz lub ograniczenie kontaktów z dzieckiem

Bywaja przypadki, wcale nie rzadkie, że sąd w wyroku rozwodowym zabrania lub ogranicza kontakty z dzieckiem jednemu z rodziców. Wydając takie postanowienie sąd kieruje się dobrem dziecka i dopiero po dogłębnej ocenie może taki zakaz zostać wydany. Takie rozwiązanie jest wydawane, jeśli kontakty z jednym z rodziców zagrażają lub naruszają dobro dziecka. Odebranie praw do kontaktów nastąpi zawsze jeśli utrzymywanie ich zagraża życiu dziecka, jego zdrowiu, bezpieczeństwu lub jest demoralizujące. Jakie mogą być ograniczenia kontaktów? Otóż sąd może zakazać spotykania się z dzieckiem, zabronić zabierania dziecka poza miejsce stałego pobytu, może ograniczyć możliwość kontaktów tylko do spotkań w obecności drugiego rodzica lub opiekuna. Może również ograniczyć kontakty tylko do korespondencji lub rozmów telefonicznych. Ograniczenia takie mogą obowiązywać nie tylko rodziców, mogą być wydane również w stosunku do dziadków, rodzeństwa, osób które opiekowały sie dzieckiem przez dłuższy czas. Trzeba podkreślić, że ograniczenie lub zakaz kontaktów z dzieckiem jest przypadkiem wyjątkowym i wymaga starannego rozpoznania sprawy. Jak już wcześniej nadmieniliśmy, liczy się tylko dobro dziecka, a zerwanie więzi łączącej dziecko i rodziców może działać negatywnie na rozwój i rozwój dziecka.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz