poniedziałek, 25 października 2010

Jakie sądy rozpatrują sprawy rozwodowe i o separacje

Procedura dotycząca spraw o rozwód i o separację jest praktycznie taka sama, z bardzo niewielkimi różnicami. Sprawy te rozpatrują sądy okręgowe w składzie jednego sędziego zawodowego i dwóch ławników. Pozew rozwodowy lub wniosek o separację kieruje się do sądu okręgowego odpowiedniego dla miejsca zamieszkania małżonków. Dzieje się tak jeśli choć jeden z nich dalej w tym okręgu przebywa. Jeśli małżonkowie nie mieli wspólnego miejsca zamieszkania lub w chwili wnoszenia pozwu żaden z nich nie mieszka w tym okręgu, pozew kieruje się do sądu właściego według miejsca zamieszkania osoby pozwanej. Przykładowo żona mieszka w Łodzi, a mąż przeniósł się do Krakowa. Jeśli żona składa pozew rozwodowy przeciw mężowi, musi to zrobić w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Jeśli to mąż chce się rozwieść musi złożyć pozew rozwodowy w Łodzi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz