poniedziałek, 22 lutego 2010

Jak długo trzeba płacić alimenty na rzecz byłego małżonka

Jeśli sąd orzecze o obowiązku płacenia alimentów na rzecz byłego małzonka trzeba je będzie płacić az do czasu zawarcia małżeństwa przez małżonka, który był uprawniony do świadczeń alimentacyjnych. W sytuacji, gdy zobowiązany do płacenia świadczeń jest małżonek, który nie został uznany za winnego, wówczas obowiązek alimentacyjny wygasa po upływie 5 lat od orzeczenia rozwodu. W wyjątkowych sytuacjach sąd może przedłużyć ten okres, na wniosek uprawnionego do alimentacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz