piątek, 8 stycznia 2010

Czym się różni rozwód z orzekaniem i bez orzekania o winie?

Sąd orzekając rozwód decyduje, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Małżonkowie mogą również zgodnie oświadczyć, że nie chcą orzekania o winie i wtedy skutek jest taki, jakby żadne z nich nie ponosiło winy za rozkład małżeństwa. Jeśli sąd orzeka o winie, wówczas postępowanie rozwodowe może trwać znacznie dłużej, gdyż trzeba zbadać dowody wskazujące winę jednego z małżonków. W tej sytuacji druga strona może dochodzić alimentów od małżonka po rozwodzie. Dodatkowo jeśli podczas postępowania rozwodowego wykaże się, że winny małżonek w mniejszym stopniu przyczyniał się do powstania majątku dorobkowego może to mieć wpływ na decyzję sądu o podziale majątku wspólnego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz