środa, 1 sierpnia 2012

Propozycje sankcji za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Utrudnianie lub uniemożliwianie kontaktów z dzieckiem drugiemu rodzicowi to dość częste przypadki. Dlatego trwają prace nad zmianami w kodeksie postępowania cywilnego, które dałyby sądom narzędzia do bardziej skutecznego egzekwowania postanowień w zakresie kontaktów z dzieckiem. Proponuje się między innymi możliwość ustalenia przez sąd kwoty, którą musiałby zapłacić oporny rodzic drugiemu rodzicowi każdorazowo, gdy uniemożliwi mu kontakt z dzieckiem. W dodatku kwota ta nie byłaby stała, nie byłoby dolnego czy górnego limitu, uwzględniałaby sytuację majątkową takiego rodzica. Jeśli taka kwota nie zostałaby zapłacona istniałaby możliwość jej ściągnięcia przez komornika bez dodatkowych formalności. Trudno powiedzieć, czy takie rozwiązanie byłoby słuszne. Jak zawsze będą istniały sytuacje, w których taka kara będzie niesprawiedliwa, a często będzie po prostu niemożliwa do wyegzekwowania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz