piątek, 13 listopada 2009

Regres wypłaconego odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego

W stosunku do sprawcy wypadku wydany został wyrok sądowy, w którym sąd zobowiązał sprawcę do wypłaty poszkodowanemu częściowego odszkodowania. Sprawca zwrócił sie do kancelarii z pytaniem o możliwość ubiegania sie od swojego ubezpieczyciela zwrotu wypłaconej kwoty. Jednakze po przejrzeniu akt sprawy odpowiedź na pytanie wynikała wprost z wyroku sądu. Niestety klient nie będzie się mógł o to ubiegać ponieważ sąd niezależnie od wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela zasądził od sprawcz na rzecz poszkodowanego tzw. nawiązkę. Jest to represyjno-odszkodowawczy środek karny będący reakcją na popełnienie czynu zabronionego. Według polskiego prawa sąd może zasądzić nawiązkę w wysokości do 100 000 zł na rzecz pokrzywdzonego w celu zadośćuczynienia m.in. w przypadku skazania za ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała, rozstrój zdrowia, a także za doznaną krzywdę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz