środa, 16 września 2009

Rozszerzenie dostępu do usług prawniczych

Rząd ma przyjąć przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o państwowym egzaminie prwniczym, który zwiększy konkurencję na rynku usług prawniczych. Ma to nastąpić poprzez ułatwienie kariery absolwentom prawa. Dziś, żeby zostać adwokatem trzeba zdać egzamin na aplikację, odbyć staż w kancelarii adwokackiej, następnie zdać kolejny egzamin adwokacki i dopiero po tym fakcie można świadczyć usługi adwokata. W przyszłości ma to wyglądać prościej. Ma być jeden państwowy egzamin pierwszego stopnia na wszystkie aplikacje, prostszy niż teraz, a staż krótszy o pół roku. Będzie również można przejść drugą drogę do zawodów adwokata i radcy prawnego. Po zadaniu egzaminu pierwszego stopnia zamiast iść na aplikację, będzie można pracować na własny rachunek, jako doradca prawny. Taka osoba będzie mogłaa udzielać porad, pisać odwołania do sądu oraz reprezentować klientów w prostych sprawach cywilnych w sądach rejonowych i urzędach. Po pięciu latach takiej praktyki będzie można zdać egzamin drugiego stopnia, taki sam jak po stażu w kancelarii i po tym fakcie świadczyć usługi adwokata. Czy ten system się sprawdzi, pokaże czas. Czy usługi doradców pranych będą rzetelne i profesjonalne zweryfikuje ilość spraw wracających do sądów i kazdy powinien mieć mozliwość wyboru według kryterium jakosci usług i ich ceny. Najważniejsze, żeby klient był świadom ryzyka prowadzenia jego sprawy przez prawników bezpośrednio po studiach, prawdzących działalność prawną bez żadnej kontroli, co ma miejsce w kancelariach przygotowujących aplikantów adwokackich, gdzie każda sprawa firmowana jest i sprawdzana przez doświadczonego adwokata czy radcę prawnego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz